Bild & Mening

Nyfikenhet, noggrannhet och engagemang – det är tre viktiga ledord för mig som journalist. Efter 45 år i branschen (jag gick Journalisthögskolan i Stockholm 1975-77) har jag en bred kompetens såväl ämnesmässigt som när det gäller olika former av journalistik. Jag skriver, fotograferar och formger. Har även några års erfarenhet från radio, via anställning och frilansande.

Bild & Mening är namnet på det företag jag grundade 1990 för min frilansverksamhet.
Sedan 1992 arbetar jag som frilans. Min geografiska bas är Östersund och Jämtland, men många uppdragsgivare finns i Stockholm. Arbetsfältet sträcker sig annars bortom Sveriges gränser, jag har gjort reportageresor i de flesta världsdelar. Engelska och spanska är mina jobbspråk ”därute”. Tar mig fram hyfsat även på tyska och portugisiska (nåja …).

Jag gör både raka, konkreta reportage och längre jobb av utredande och analyserande karaktär. Två stora faktagräv från senare tid är en rapport om naturresurser i norra Sverige och en historik över allmännyttan i Östersund. Konferensdokumentationer har det också blivit åtskilliga genom åren. Ofta med ämnen som rör forskning, regional utveckling och landsbygdsfrågor.

Några teman som ligger mig särskilt varmt om hjärtat:
Utvecklingsfrågor – lokalt såväl som globalt, gärna med en sammankoppling av de båda perspektiven.
Miljö/hållbarhet. Ett område där världen står inför enorma utmaningar, mest akut när det gäller klimatfrågorna. Jag har bevakat två klimatmöten, COP21 i Paris 2015 och COP25 i Madrid 2019.
Omställning. Världen upplever flera svåra kriser, och vi måste förbereda en omställning som inte bara blir ytlig kosmetika. Att bevaka och medvetandegöra om detta är en viktig journalistisk uppgift.

Sommaren 2010 startade jag sidoprojektet Vattenvärld, som bygger på bilder från en liten bäck i Oviksfjällen. Vattenvärlds bilder har hittills visats på närmare tjugo platser runt om i landet, samt även i Nordens Hus på Island. 2015 bjöds jag in att ställa ut vid World Water Week i Stockholm, som är världens största konferens kring vattenfrågor. Sommaren 2016 hängde mina vattenbilder två månader i det stora kyrkorummet i Visby Domkyrka.
Under några år ordnade jag med viss oregelbundenhet arrangemang i en lokal på min gård, kring ämnen och/eller personer som jag fann intressanta. Mer om detta på Torvalla Brunns facebooksida. Denna verksamhet ligger just nu nere, av tids- och lokalskäl.

Genom åren har jag gjort många reportageresor till andra länder. Bland annat flera långa tågresor i USA. Se USA-bilder och läs en av mina artiklar. Hösten 2012 reste jag med tåg genom krisens Sydeuropa, från Grekland i öst till Portugal i väst, via Italien och Spanien. Det blev ett stort reportage i tidningen Grus & Guld. Hösten 2015, på väg till Paris för att bevaka det stora klimatmötet tog jag en stor omväg med tåg för att göra reportage om den pågående flyktingkrisen. 2018-19 vikarierade jag drygt ett år som redaktör för Grus & Guld, med ansvar för hela produktionen, inklusive layout (alla nummer som pdf). Gjorde flera större reportage – text och foto – bland annat om samerna och klimatnödläget, protester mot gruvplaner vid Storsjön och den växande ödehusrörelsen. 2019 tågreste jag till klimatmötet COP25 i Madrid, deltog från första dagen till den sista. Mitt främsta syfte var egentligen att via alla sidoevent fördjupa mina kunskaper i klimatfrågan, men det blev förstås även en del artiklar.

När jag inte jobbar sätter jag mig gärna vid pianot för en fri improvisation, eller går ut i verkstan för att snickra. Det stora projektet just nu är annars att renovera ett par av gårdens byggnader.

Välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp med något inom journalistiken.
Löser jag inte ditt problem själv så har jag ett rikt nätverk av andra skribenter,
fotografer, tecknare och formgivare.

PS. Bonusmaterial på hemsidan: ett personporträtt från 1984, om Lina Eriksson,
”Lina från Lycktorpet”, en kvinna med en livsresa utöver det vanliga.