Bildande meningar, meningsfulla bilder

Nyfikenhet, noggrannhet och engagemang – det är tre viktiga ledord för mig som journalist. Efter mer än 35 år i branschen har jag en bred kompetens både ämnesmässigt och när det gäller olika former av journalistik. Jag både skriver, fotograferar och formger.

Bild & Mening är namnet på det företag jag grundade 1990 för min frilansverksamhet. Sedan 1992 arbetar jag heltid som frilans. Min geografiska bas är Östersund och Jämtland, men uppdragsgivarna finns även i andra delar av landet. Arbetsfältet sträcker sig annars långt bortom Sveriges gränser, jag har gjort reportageresor i de flesta världsdelar. Engelska och spanska är mina jobbspråk ”därute”. Tar mig även fram hyfsat på tyska och portugisiska.

Sedan 2001 har jag arbetat med tidningen Grus & Guld, som  ges ut av JAK Medlemsbank och behandlar frågor om sparande och investeringar ur ett rättviseperspektiv. Långsiktig hållbarhet – ekologiskt och ekonomiskt – är centrala begrepp. Jag gör layouten och medarbetar som reporter/fotograf. Några perioder har jag hoppat in som chefredaktör. Jag skriver minst var tredje vecka på tidningens blogg.

Sommaren 2010 startade jag sidoprojektet Vattenvärld, där jag kan kombinera flera av mina intressen: foto, konst, miljö, samhällsfrågor.

Genom åren har jag gjort en hel del reportageresor till andra länder. Den senaste gick till USA, hösten 2011. Mitt syfte var att ”ta tempen” på världens mäktigaste (?) land, som nu genomlider en – minst – tredubbel kris: ekonomisk, politisk och social. Jag reste närmare 600 mil med tåg, och mötte hundratals människor på olika nivåer. Resan kom i hög grad att präglas av Occupy Wall Street-rörelsen, då dess framväxt råkade sammanfalla exakt med mitt besök i landet. Se USA-bilder – läs en av mina artiklar från resan.

Välkommen att höra av dig, om du vill ha hjälp med något inom journalistiken.
Löser jag inte ditt problem själv så har jag ett rikt nätverk av andra skribenter,
fotografer, tecknare och formgivare.