Vattenvärld

2010 startade jag projektet Vattenvärld, där jag får möjlighet att kombinera flera av mina intressen: foto, konst, miljö, samhällsfrågor.

Det växte fram ur en slumpartad vandring i ett stycke fjällnatur i slutet av maj. Bilder från en kort sträcka av en liten fjällbäck blev till en utställning, en bok och ett bildspel.
Första utställningstillfället var på Lars Bolin Gallery i Östersund, vernissage den 7 maj 2011.
Sedan var jag med på Fotomässan i Älvsjö i november, med en mindre utställning.
Sommaren 2012 hade jag en stor utställning hos Wikners i Persåsen, och en stor bild vid Byhuset på Rödön, i en samlingsutställning med tio fotografer. Över årsskiftet ställde jag ut på Kulturens Hus i Luleå, i början av maj 2013 deltog jag i KulTur, som en av ca 70 jämtländska konstnärer. Sommaren 2013 deltog jag med ett par bilder i Lars Bolin Gallerys
sommarutställning ”Spel för galleriet”. I november fotomässa igen, och 2014 blir det först utställning i Sameland – Fjäll- och Samemuseet Ajtte i Jokkmokk från 5 februari – sedan Nordens Hus på Island från 24 maj.

Läs mer om Vattenvärld på projektets egen webbplats.

Se utställningsbilderna samlade på denna sida.

Som ett sidoflöde i detta sidoprojekt tog jag tillsammans med galleristen Lars Bolin initiativ till ett seminarium om vatten- och klimatfrågor, som hölls den 11-12 maj 2011 på Storsjöteatern i Östersund.